Klein Vaarbewijs VB2

Doelgroep

Watersporters, na het behalen van Vaarbewijs 1

Een vaarbewijs is verplicht voor de schipper van een schip dat:
- sneller KAN varen dan 20 km per uur, of
- een lengte heeft van 15 meter of meer.

Het Klein vaarbewijs 1 is voorgeschreven voor het varen op:
Rivieren, kanalen, meren en de Gouwzee.

Het Klein vaarbewijs VBa is als aanvulling voorgeschreven indien u op alle binnenwateren wilt varen, dus inclusief:
IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Waddenzee, Dollard, Eems, Oosterschelde en Westerschelde

Vooropleiding
Klein vaarbewijs 1

Inhoud
De lesstof van Vaarbewijs VBa (aanvullend gedeelte) bestaat uit de hieronder omschreven onderwerpen.
*Bepalingen te voorkoming van aanvaringen op zee, SRW, SRKGT en SRE voorzover deze voorschriften van belang zijn voor de recreatievaart.
*Navigatie waaronder te verstaan; het begrip lezen en gebruiken van kaarten voor kust- en binnenwateren en de daarop betrekking hebbende publicaties.
*Koers en plaatsbepaling - zoals kennis en gebruik van het magnetisch kompas,
het herleiden van koers, mede i.v.m de invloed van wind en/of stroom.
*Het bepalen van de positie met behuip van vaste merktekens; de horizontale en verticale getij- beweging en het benutten daarvan voor de navigatie.
*Meteorologje - de elementaire beginselen en het benutten van weerberichten
ten behoeve van een veilige kaart.
* Global Positioning System
Sommige gedeeltes van de cursus heben het karakter van een workshop

Duur 8 avonden verdeeld over 8 weken.
Prijs € 135,- exclusief boekengeld, kaartpasser, plotter en examenkosten

Bijzonderheden
Voor hen die na het behalen van het Vaarbewijs VBa verder willen leren bestaan de mogelijkheden van Theoretische Kustnavigatie, Marifonie, Marcom B, Rijn Sport Patent en Motortechniek.
 

 

 

Nieuws

  Tips voor het onderhoud van een reddingsvest   Reddingsvesten hebben onderhoud nodig. De self-inflatable / automatisch opblaasbare reddingvesten zijn technische producten die naast een regelmatige keuring, ook onderhouden moeten worden. Tips...

Locaties

Nijmegen, Waalkade
Nijmegen, Schipperscentrum
Niftrik
Mainz, Rijn kade
Koblenz, sluis