Rijn Sport Patent

Doelgroep

Voor het bevaren van de Rijn moet de schipper van jachten van 15 tot 25 m in het bezit zijn van een "Rijn Sport Patent". Hiervoor kon men in Nederland geen cursus en examen doen. M.i.v. 2003 is daar verandering in gekomen en is een Nederlandse opleiding gestart.

Om aan het examen "Rijn Sport Patent" te mogen deelnemen dient men aan te kunnen tonen dat men in het kader van een erkende opleiding, tenminste 4 x opvarend en 4 x afvarend, de Strecke (vaarweggedeelte) waarvoor examen wordt aangevraagd, heeft bevaren. Tevens is het bezit van Klein Vaarbewijs 2 (Alle Binnenwateren) vereist. Wanneer u dit niet heeft, kunt u wel deelnemen aan de cursus, maar dient u ervoor te zorgen dat u dit vaarbewijs binnen een jaar behaalt. Vervolgens kunt u het examen voor het "Rijn Sport Patent" aanvragen.

Inhoud

Het programma "Rijn Sport Patent deel 1" bestaat uit vier reizen van Nijmegen naar Koblenz en retour. Onderweg worden de theorie- en praktijkonderdelen behandeld.

Voor het examen, dat mondeling wordt afgenomen, wordt u geacht:
- Een vaarwegbeschrijving te kunnen geven, waaruit uw plaatselijk bekendheid van de Strecke blijkt.
- Kennis te hebben van de wettelijke regelingen die op de Rijn van toepassing zijn zoals: Rijnvaart Politie Reglement, Reglement Rijnpatenten en Redevoorschriften.
- Vanuit de plaatselijke bekendheid, rekening houdend met plaatselijke omstandigheden, aan te geven op welke wijze manoeuvres uitgevoerd dienen te worden.


Duur:

Twee reizen Nijmegen- Ober Lahnstein, per reis wordt twee maal de verplichte 4x op- en af-gevaren. Vertrek op vrijdagmorgen omstreeks 06.00 uur, terug op dinsdag. Theorie onderdelen worden aan boord verzorgd. Praktijkonderdelen doorlopend gedurende de tijd dat het schip vaart .

Prijs € 1750,- inclusief overnachtingen aan boord, boeken, dictaten en ander lesmateriaal.
Cursusprijs is exclusief BTW en catering.

Partner/deelnemer:

Voor echtgeno(o)t(e) of partner bieden wij de mogelijkheid om tegen een gereduceerde prijs aan de cursus en het aansluitende examen te laten deelnemen (mits in het bezit van VB2). Hiervoor betaalt u de kosten van de catering en de helft van de cursusprijs.

Partner/passagier
De mogelijkheid bestaat voor uw echtgeno(o)t(e) of partner om als passagier mee te varen.

Passagiers:

Watersporters die vanwege de lengte van het schip geen "Rijn Sport Patent" nodig hebben, maar toch de Duitse Rijn op- of af willen varen, kunnen één of meerdere reizen als passagier meevaren. Dit om bekendheid met deze vaarweg te krijgen en hoe zij zich veilig in het drukke scheepvaartverkeer op de Rijn kunnen begeven. Zij krijgen geen vaartijdverklaring.

Afsluiting:

Examen door CCV afdeling binnenvaart.

Vervolgcursussen deel 2: Mainz-Koblenz, deel 3: Iffersheim-Mainz

Bij voldoende belangstelling start een nieuwe cursus deel 2 en deel 3, in het najaar 2020.

Bijzonderheden:

SAW geeft als erkende opleider een verklaring af waarmee U de vereiste, 4 reizen in beide richtingen, vaartijd en deelname aan de cursus kunt aantonen en het examen kunt aanvragen.

 Nieuws

  Tips voor het onderhoud van een reddingsvest   Reddingsvesten hebben onderhoud nodig. De self-inflatable / automatisch opblaasbare reddingvesten zijn technische producten die naast een regelmatige keuring, ook onderhouden moeten worden. Tips...

Locaties

Nijmegen, Waalkade
Nijmegen, Schipperscentrum
Niftrik
Mainz, Rijn kade
Koblenz, sluis