Klein Vaarbewijs VB1

Doelgroep

Een vaarbewijs is verplicht voor de schipper van een schip dat:
- sneller KAN varen dan 20 km per uur, of
- een lengte heeft van 15 meter of meer.

Het Klein vaarbewijs 1 is voorgeschreven voor het varen op:
Rivieren, kanalen, meren en de Gouwzee.

Watersporters met schepen die niet vaarbewijsplichtig zijn.
Voor uw eigen veiligheid en die van mede-vaarweggebruikers is het een goede zaak om toch een cursus te volgen.
Begeef u niet zonder enige kennis of ervaring op vaarwateren waar ook beroeps- en andere recreatievaart aanwezig is.

Vooropleiding

Geen speciale vooropleiding vereist

 

Boek: 

lesboek vaarbewijs

 

 Inhoud:

De wettelijke bepalingen, voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op de rivieren, kanalen en meren.

De behandeling van voortstuwingswerktuigen

De veiligheidsmaatregelen, zoals brandpreventie, blusmethoden en het gebruik van butaan en propaan

De waterwegen: de omstandigheden van het vaarwater, zoals bebakening, betonning en tekens langs de waterweg: het lezen van de waterkaarten

Meteorologie: kennis van meteorologische begrippen zodat een juiste interpretatie van de berichtgeving mogelijk is

Het varen en manoeuvreren: de onder bijzondere omstandigheden te nemen maatregel

Reglementen BPR, RPR en nog diverse andere.

 

 

Duur 8 avonden verdeeld over 8 weken
Prijs € 125,-- exclusief boekengeld en examenkosten

                     spoedcursus Vaarbewijs 1 drie zaterdagen op aanvraag

 

Bijzonderheden Voor hen die uiteindelijk het VB 2 wensen te behalen bestaan twee
mogelijkheden:
1. parallel met de cursus Vaarbewijs 1 het aanvullend gedeelte (Vba) volgen.
2. eerst Vb1 afsluiten en daarna verder met Vba(anvullend).

                                                                                                                                

Nieuws

  Tips voor het onderhoud van een reddingsvest   Reddingsvesten hebben onderhoud nodig. De self-inflatable / automatisch opblaasbare reddingvesten zijn technische producten die naast een regelmatige keuring, ook onderhouden moeten worden. Tips...

Locaties

Nijmegen, Waalkade
Nijmegen, Schipperscentrum
Niftrik
Mainz, Rijn kade
Koblenz, sluis